Porovnat produkty

Omlouváme se, ale dodávky koncovým zákazníkům (soukromým osobám) mimo území ČR a SK nejsou možné!

Pokud máte zájem o obchodní spolupráci kontaktujte nás prosím.
Děkujeme za pochopení.

Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě (dále jen e-shop) na stránkách www.mubrno.cz, pro dodávky na území ČR. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazník nebo spotřebitel). Tyto smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou konečný spotřebitel (občan-nepodnikatel) řídí se vztahy obchodními podmínkami danými občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), řídí se vztahy obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Vymezení pojmů

Dodavatel / prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti. Je to podnikatel, který dodává kupujícímu zboží.

Konečný spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o osobu, která nakupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím.

Odběratel je fyzická, nebo právnická osoba, která provádí nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci své podnikatelské činnosti.

Kupující je osoba vymezená v předchozích dvou bodech tohoto vymezení pojmů.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy, přičemž samotná kupní smlouva je uzavřena momentem odeslání objednávkového formuláře z e-shopu. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti.

Ochrana osobních údajů

Prodávající se tímto zavazuje, že všechny osobní údaje o kupujícím, které získal v souvislosti s jeho registraci a objednávkami bude zpracovávat výhradně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a bude využívat takto získané osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží.

Prodávající prohlašuje, že zpracováním osobních údajů kupujícího jsou pověřeni pouze vyhrazení pracovníci prodávajícího.

Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením registračního formuláře souhlasí, ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním všech zde uvedených osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.

Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím ve formulářích „Registrace“ a „Košík“, zejména telefonního, faxového, nebo e-mailového kontaktu na kupujícího.

Prodávající smlouvy o koupi zboží archivuje, přičemž tato databáze je přístupná pouze vymezeným pracovníkům prodávajícího.

Vyplněním registračního formuláře a objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky, učiněné prostřednictvím www.mubrno.cz, jsou závazné. Postup, jak vybrat požadované zboží a jak provést objednávku, najdete na stránce „Jak nakupovat“.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká a je platná v okamžiku odeslání objednávky z e-shopu.

Podmínkou pro platnost objednávky v e-shopu je zadání všech povinných, formulářem předepsaných údajů.

Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží. Jsou uvedeny bez DPH a s DPH.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží.

Minimální hodnota objednávky

Soukromé objednávky (konečný spotřebitel) - 1.000 Kč s DPH. Dopravné a balné neúčtujeme.

Firemní objednávky (odběratel) - 3.500 Kč bez DPH po slevě. Dopravné a balné neúčtujeme.

Dodací lhůta

Zboží expedujeme do dvou pracovních dnů od doručení objednávky. Termín dodání je závislý na zvoleném způsobu dopravy.

U objednávek doručených v mimopracovní době (dny pracovního volna, pracovního klidu a státní svátky) se doba doručení prodlužuje o tyto dny.

Výrobky rozměrem nevhodné pro balíkovou přepravou, budou expedovány samostatně jako nadrozměrná zásilka. Termín doručení se může prodloužit o 1-2 pracovní dny!

Způsob dopravy

Způsob dopravy si zákazník volí sám v objednávkovém formuláři, tj. před odesláním objednávky.

Expresní balíková služba (GLS nebo DPD) – dodání do 3 prac. dnů. Tuto možnost zvolte jen pokud jste v místě dodání celodenně k zastižení. Po dvou neúspěšných pokusech o doručení se vrací zboží dodavateli. Sledování zásilek je možné na: GLS - www.gls-group.eu nebo DPD - GEIS - www.geis-group.cz.

Vlastní odvoz odběratele – Osobní odběr objednaného zboží je možný na naší podnikové prodejně v Brně v pracovních dnech (Po-Pá) mezi 7:30-14:00 hod. Adresa: Bohunická 576/52, Brno-Horní Heršpice, PSČ: 619 00, telefon 547 101 943. Nejdříve však 2 hodiny po odeslání a automatickém potvrzení objednávky. Pokud opravdu spěcháte, doporučujeme telefonicky ověřit, zda je pro Vás zboží připraveno.

Po dohodě je možné také vyzvednutí objednaného zboží osobně na našich provozovnách v Lysicích u Brna, Moravském Krumlově, Moravské Nové Vsi a Březové pod Lopeníkem. Termín dodání je v tomto případě cca 7 prac. dnů.

Zásilky, které jsou dodavateli vráceny jako nevyzvednuté, nebo nedoručitelné zasílá dodavatel znovu pouze na opětovné vyžádání. V takovém případě je dodavatel oprávněn požadovat zaplacení kupní ceny, nebo přiměřené zálohy předem.

Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad a u stanovených druhů zboží návod na používání výrobku v českém jazyce popř. záruční list.

Storno objednávky

Přejete-li si z jakéhokoliv důvodu objednávku zrušit, kontaktujte nás telefonicky na čísle 547 101 947 nebo 547 101 951. Pokud jsme Vaši objednávku ještě neodeslali, vyjdeme Vám maximálně vstříc.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Konečný spotřebitel má právo na základě ustanovení odstavce 7 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. V takovémto případě je povinen zboží zaslat zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě – podmínkou je doručení vraceného zboží prodávajícímu. Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 30-ti dnů Konečnému spotřebiteli vrátí zpět odpovídající část kupní ceny, a to předem dohodnutým způsobem.

V případě, že odběratel žádá o výměnu zboží nebo vrácení peněz (viz. odst. 1), je povinen zboží doručit zpět dodavateli bez známek používání, nepoškozené, nejlépe v původním obalu spolu s dodacím listem, nebo daňovým dokladem.

Při zaslání zboží zpět je odběratel povinen zvolit přiměřený obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.

Zboží, které bylo poškozeno při přepravě zpět dodavateli, nebo v důsledku nevhodného obalu není možné vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.

Odběrateli bude vrácena poměrná část kupní ceny, odpovídající rozsahu vráceného zboží. Náklady spojené s vracením zboží hradí odběratel.

Dodavatel neakceptuje vracení zboží formou dobírky. V takovémto případě je dodavatel oprávněn zboží od odběratele zpět nepřevzít.

Záruční podmínky a reklamace

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku zákoníku. Činí tedy 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba počíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě a dobu, po kterou dodavatel vyřizoval reklamaci.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.mubrno.cz a právním řádem platným v ČR.

Zboží se reklamuje přímo u prodávajícího na adrese: Bohunická 576/52, Brno, 619 00, tel.: 547 101 932

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.mubrno.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Informace k věkovému omezení

Měkce cpané textilní hračky do velikosti 100 cm a hmotnosti 4,5kg jsou pro děti bez omezení věku (0+). U větších a těžších hrozí nebezpečí zavalení. Maňásci, kornouty, textilní divadla, hračky s karabinou, textilní loutky a hračky se zvukovým strojkem jsou nevhodné pro děti do tří let. Hrozí nebezpečí polknutí či vdechnutí malých oddělitelných součástí, u kornoutů a loutek i poranění píchnutím. Sedačky a taburety jsou určeny pro děti, které již udrží rovnováhu při sezení.

Při pochybnostech ohledně věkového omezení konkrétního výrobku kontaktujte prosím naše obchodní oddělení na e-mail: obchod@mubrno.cz

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Elektronická evidence tržeb

Dle zákona č. 112/2016 sb. jsme zavedli elektronickou evidenci tržeb. Při platbě v hotovosti na naší prodejně či pokladně v Brně, Vám bude vydána účtenka, která prokáže, že jsme tržbu zaevidovali u správce daně. Ve smyslu uvedeného zákona jsme Vás povinni informovat že:

"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin"

Tyto podmínky platí od 1.února 2018